221 Imazu Imazucho Takashima City Shiga 520-1621 Japan
221 Imazu Imazucho Takashima-shi Shiga-ken 520-1621 JP