130 Ajimumachioshikida Usa City Oita 872-0522 Japan
130 Ajimumachioshikida Usa Oita Prefecture 872-0522 JP
0978-44-00220978-44-0022