16-2 Shonaichohatakeda Yufu City Oita 879-5432 Japan
16-2 Shonaichohatakeda Yufu Oita Prefecture 879-5432 JP
097-582-0008097-582-0008