3625-1 Befu Higashitakumachi Taku City Saga 846-0012 Japan
3625-1 Befu Higashitakumachi Taku-shi Saga-ken 846-0012 JP