610 Fukumoto Mimasaka City Okayama 701-2604 Japan
610 Fukumoto Mimasaka-shi Okayama-ken 701-2604 JP
0868-74-20010868-74-2001