Ro196 Ushiroda Tsuwanocho Kanoashigun Shimane 699-5605 Japan
Ro196 Ushiroda Tsuwanocho Kanoashi District Shimane Prefecture 699-5605 JP