40999 Minatomachi Ichikikushikino City Kagoshima 899-2101 Japan
40999 Minatomachi Ichikikushikino Kagoshima Prefecture 899-2101 JP