19418 Tenjimmachi Nakaku Hamamatsu City Shizuoka 430-0808 Japan
19418 Tenjimmachi Nakaku Hamamatsu Shizuoka Prefecture 430-0808 JP