20 Shimodai Keihokushuzancho Ukyoku Kyoto City Kyoto 601-0251 Japan
20 Shimodai Keihokushuzancho Ukyoku Kyōto-shi Kyōto-fu 601-0251 JP