1410 Owakicho Higashiomi City Shiga 527-0091 Japan
1410 Owakicho Higashiōmi-shi Shiga-ken 527-0091 JP
0748-22-03320748-22-0332