1359 Machiyacho Hitachiota City Ibaraki 311-0311 Japan
1359 Machiyacho Hitachiōta-shi Ibaraki-ken 311-0311 JP