806-1 Otsu Shimojuku Ureshinomachi Ureshino City Saga 843-0301 Japan
806-1 Otsu Shimojuku Ureshinomachi Ureshino-shi Saga-ken 843-0301 JP