187 Konakacho Hitachiota City Ibaraki 311-0504 Japan
187 Konakacho Hitachiōta-shi Ibaraki-ken 311-0504 JP