1205-2 Yokkaichi Usa City Oita 879-0471 Japan
1205-2 Yokkaichi Usa-shi Ōita-ken 879-0471 JP
0978-32-00110978-32-0011