34-1 Kubono Nashima Joyo City Kyoto 610-0116 Japan
34-1 Kubono Nashima Jōyō-shi Kyōto-fu 610-0116 JP