1192 Tsunagi Tsunagimachi Ashikitagun Kumamoto 869-5602 Japan
1192 Tsunagi Tsunagimachi Ashikita District Kumamoto Prefecture 869-5602 JP