233-1 Yoshikawakushimofukasawa Joetsu City Niigata 949-3417 Japan
233-1 Yoshikawakushimofukasawa Joetsu City Niigata 949-3417