36 Ushitsu Notocho Hosugun Ishikawa 927-0433 Japan
36 Ushitsu Notocho Hosu District Ishikawa Prefecture 927-0433 JP