423-1 Uego Futtsu City Chiba 299-1753 Japan
423-1 Uego Futtsu-shi Chiba-ken 299-1753 JP
0439-68-01000439-68-0100