16835 Yoshizawa Gosen City Niigata 959-1824 Japan
16835 Yoshizawa Gosen Niigata Prefecture 959-1824 JP