47-1 Yogai Shimomatsumoto Teneimura Iwasegun Fukushima 962-0503 JAPAN
47-1 Yogai Shimomatsumoto Teneimura Iwase-gun Fukushima-ken 962-0503 JP
0248-82-20220248-82-2022