1780 Tozaki Kimitsu City Chiba 292-0441 Japan
1780 Tozaki Kimitsu-shi Chiba-ken 292-0441 JP
0439-35-31310439-35-3131