112 Kamiakedo Oirasecho Kamikitagun Aomori 039-2225 Japan
112 Kamiakedo Oirasecho Kamikita-gun Aomori-ken 039-2225 JP