Urban Sake Verified!
momoya2
427 Amsterdam Ave, New York, NY 10024
427 Amsterdam Avenue New York New York 10024 US

Sunday – Thursday 12–11PM
Friday – Saturday 12–11:30PM