230 Shichinohe Shichinohemachi Kamikitagun Aomori 039-2525 Japan
230 Shichinohe Shichinohemachi Kamikita-gun Aomori-ken 039-2525 JP