470 Yamada Nihonmatsu City Fukushima 964-0027 JAPAN
Yamada 470 Nihonmatsu-shi Fukushima-ken 964-0027 JP
0243-23-20910243-23-2091