sugidama_icon.jpg
1880 Kazuhara Tadotsucho Nakatadogun Kagawa 764-0028 Japan
1880 Kazuhara Tadotsucho Nakatado District Kagawa Prefecture 764-0028 JP