30 Ryoshimachi Ajigasawamachi Nishitsugarugun Aomori 038-2744 Japan
30 Ryoshimachi Ajigasawamachi Nishitsugaru District Aomori Prefecture 038-2744 JP