sugidama_icon.jpg
35915 Shinzaikeminamimachi Nadaku Kobe City Hyogo 657-0864 Japan
35915 Shinzaikeminamimachi Nadaku Kobe Hyogo Prefecture 657-0864 JP