40939 Seiji Sugitomachi Kitakatsu Citykagun Saitama 345-0025 Japan
40939 Seiji Sugitomachi Kitakatsushika District Saitama Prefecture 345-0025 JP
0480-32-00050480-32-0005