671 Kaisuka Kamogawa City Chiba 296-0004 Japan
671 Kaisuka Kamogawa-shi Chiba-ken 296-0004 JP
04-7092-005004-7092-0050