12753 Nisshimmachi Aizuwakamatsu City Fukushima 965-0861 JAPAN
12753 Nisshimmachi Aizuwakamatsu City Fukushima 965-0861