sugidama_icon.jpg
505 Shimotakino Kato City Hyogo 679-0212 Japan
505 Shimotakino Katō-shi Hyōgo-ken 679-0212 JP
0795-48-30250795-48-3025