17-Migi1 Miyashitadori Asahikawa City Hokkaido 070-0030 Japan
17-Migi1 Miyashitadori Asahikawa Hokkaido Prefecture 070-0030 JP
0166-23-22510166-23-2251