982 Yoshinuma Tsukuba City Ibaraki 300-2617 Japan
982 Yoshinuma Tsukuba-shi Ibaraki-ken 300-2617 JP