134-1 Ueno Nakatsugawa City Gifu 509-9231 Japan
134-1 Ueno Nakatsugawa-shi Gifu-ken 509-9231 JP