34 Toshigawa Izu City Shizuoka 410-2403 Japan
34 Toshigawa Izu-shi Shizuoka-ken 410-2403 JP