1769 Nagano Aishocho Echigun Shiga 529-1303 Japan
1769 Nagano Aishocho Echi-gun Shiga-ken 529-1303 JP