48 Shitamachi Aza Gojomemachi Minamiakitagun Akita 018-1706 Japan
48 Shitamachi Aza Gojomemachi Minamiakita District Akita Prefecture 018-1706 JP