100-3 Tatsunocho tominaga Tatsuno City Hyogo 679-4167 Japan
100-3 Tatsunocho tominaga Tatsuno-shi Hyōgo-ken 679-4167 JP
0791-63-45670791-63-4567