173 Matsuoka Nihonmatsu City Fukushima 964-0905 JAPAN
173 Matsuoka Nihonmatsu-shi Fukushima-ken 964-0905 JP
0243-23-01640243-23-0164