2377-2 Tokuwa Sado City Niigata 952-0706 Japan
2377-2 Tokuwa Sado-shi Niigata-ken 952-0706 JP