honda.jpg
361-1 Aboshiku Takata, Himeji-shi, Hyōgo-ken 671-1226, Japan

Brand: TATSURIKI (龍力)