25 Tase Nakatsugawa City Gifu 508-0201 Japan
25 Tase Nakatsugawa-shi Gifu-ken 508-0201 JP