14-28 Hiyoshimachi Noshiro City Akita 016-0811 Japan
14-28 Hiyoshimachi Noshiro-shi Akita-ken 016-0811 JP
0186-23-20530186-23-2053