40985 4Chome Maemori Yuzawa City Akita 012-0813 Japan
40985 4Chome Maemori Yuzawa-shi Akita-ken 012-0813 JP