sugidama_icon.jpg
61 Yokosuka Kakegawa City Shizuoka 437-1301 Japan
61 Yokosuka Kakegawa-shi Shizuoka-ken 437-1301 JP