571 Ueno Katsuura City Chiba 299-5265 Japan
571 Ueno Katsuura-shi Chiba-ken 299-5265 JP