NYC: SAKAYA Spring Nama Sake Tasting

sakaya.gif
Free Tasting of delicious Spring Nama Sakes at Sakaya

Friday, February 25, 2011, from 6 to 8pm

Spring Namazake Tasting

Where: SAKAYA

SAKAYA
324 E. 9th Street (btwn 1st & 2nd Ave.)
NYC 10003
212.505.7253 (SAKE)
www.sakayanyc.com