1276 Nakajohei Tokamachi City Niigata 949-8614 Japan
1276 Nakajohei Tōkamachi-shi Niigata-ken 949-8614 JP